Denne siden er under utvikling!Dette er midlertidig tilholdsted for foretaket Herman Sletteng


Jeg yter konsulenttjenester innen IT, utvikling av nettsider (se bort fra den du ser på nå :P) og generell support på data.

Jeg kan kontaktes på foretak@sletteng.org

For supporttjenester legger jeg også ut informasjon på support-sidene mine support.sletteng.org